Algemene voorwaarden

Met toegang tot drughouse.nl ("Website"), aanvaardt u uitdrukkelijk de voorwaarden en bepalingen die hierbij zijn gevoegd ("Gebruiksvoorwaarden"). U erkent dat het gebruik van de Website op uw eigen risico is. De Website wordt u aangeboden "zoals deze is" en "zoals beschikbaar". Drogenhaus.com doet geen uitspraken over de toereikendheid, actualiteit of juistheid van de Website en doet geen aanbevelingen. Drogenhaus.com wijst alle impliciete garanties af, zoals verhandelbaarheid, conditie, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

U garandeert dat u de Website of de diensten niet zult gebruiken voor iets dat onwettig is of in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden.

U mag de Website of de websitediensten niet gebruiken op een manier die de Website zou kunnen beschadigen, uitschakelen of anderszins aantasten.

U dient zich te houden aan alle toepasselijke lokale, provinciale, federale en internationale wetten, statuten en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van de Site en de Services.

Door Drogenhaus.com ("Website") te bezoeken, aanvaardt u uitdrukkelijk de bijgevoegde algemene voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). U erkent dat uw gebruik van de Website op eigen risico is. De Website wordt u aangeboden "zoals ze is" en "zoals ze beschikbaar is". Drogenhaus doet geen uitspraken over de toereikendheid, actualiteit of juistheid van de Website en doet geen aanbevelingen. Drogenhaus wijst alle impliciete garanties af, zoals verhandelbaarheid, conditie, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

U garandeert dat u de Website of de diensten niet zult gebruiken voor iets dat onwettig is of in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden.

U mag de Website of de websitediensten niet gebruiken op een manier die de Website zou kunnen beschadigen, uitschakelen of anderszins aantasten.

U dient zich te houden aan alle toepasselijke lokale, provinciale, federale en internationale wetten, statuten en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van de Site en de Services.

In zeldzame gevallen kan de website een link bevatten naar een website van een andere partij. De gelinkte websites vallen niet onder de bevoegdheid van Drogenhaus. Drogenhaus is niet verantwoordelijk voor de inhoud, advertenties, goederen of diensten op of toegankelijk via enige gelinkte website of enige wijzigingen of updates van dergelijke websites.

Drogenhaus respecteert uw persoonlijke levenssfeer. Alle persoonlijke gegevens die u via e-mail of anderszins op de website achterlaat, zullen door Drogenhaus worden gebruikt in overeenstemming met haar privacybeleid.

U zult geen recht hebben op enige compensatie of terugbetaling tijdens een onderbreking van de Diensten veroorzaakt door Drug House's onderhoud van de servers of de technologie die ten grondslag ligt aan de Diensten, uitval van onze dienstverleners, computervirussen of enige andere oorzaak buiten Drug House's controle.

Drogenhaus behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen treden in werking onmiddellijk na de bekendmaking van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, die alle volledig van kracht blijven.

Op deze gebruiksvoorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen in verband met deze gebruiksvoorwaarden is de arrondissementsrechtbank van Berlijn. Gelieve contact met ons opnemen voor meer informatie.

nl_NLDutch