Regelgeving gegevensbescherming

Toestemming

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid en accepteert u de voorwaarden en bepalingen.

Informatie die we verzamelen

De persoonlijke informatie die u wordt gevraagd te verstrekken en de redenen waarom u wordt gevraagd deze te verstrekken, worden aan u bekendgemaakt op het moment dat wij u vragen uw persoonlijke informatie te verstrekken. Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen we aanvullende informatie over u verkrijgen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en/of de bijlagen die u ons stuurt en alle andere informatie die u verkiest te verstrekken. Wanneer u zich registreert voor een account, kunnen wij u vragen om uw contactgegevens, zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Hoe wij uw informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we verzamelen op een aantal manieren, waaronder

 • Aanbieden, beheren en onderhouden van onze website
 • Verbetering, personalisering en uitbreiding van onze website
 • Begrijpen en analyseren hoe u onze website gebruikt
 • Ontwikkeling van nieuwe producten, diensten, kenmerken en functies
 • Met u communiceren, rechtstreeks of via een van onze partners, bijvoorbeeld voor klantenservice, om u updates en andere informatie met betrekking tot de Website te verstrekken en voor marketing- en promotiedoeleinden
 • E-mails sturen
 • fraude herkennen en voorkomen

Logbestanden

Op deze website worden standaard logbestanden gebruikt. Deze bestanden registreren bezoeken aan websites. Alle hostingbedrijven doen dit en het maakt deel uit van de analyse van hostingdiensten. De informatie die in de logbestanden wordt verzameld, omvat Internet Protocol (IP)-adressen, browsertype, Internet Service Provider (ISP), datum- en tijdstempel, verwijzende/uitgaande pagina's en mogelijk het aantal klikken. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie. Het doel van deze informatie is om trends te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen en demografische informatie te verzamelen.

Richtlijnen gegevensbescherming van de reclamepartners

U kunt deze lijst raadplegen om het privacybeleid te vinden voor elk van de advertentiepartners van deze website. Advertentieservers van derden of advertentienetwerken gebruiken technologieën zoals cookies, JavaScript of webbakens die worden gebruikt in hun respectieve advertenties en links die op deze website verschijnen en rechtstreeks naar de browser van de gebruiker worden gestuurd. In dit geval ontvangen ze automatisch uw IP-adres. Deze technologieën worden gebruikt om de effectiviteit van hun reclamecampagnes te meten en/of om de reclame-inhoud die u ziet op de websites die u bezoekt te personaliseren. Merk op dat deze website geen toegang heeft tot of controle heeft over deze cookies die door derden worden gebruikt.

Privacybeleid van externe leveranciers

Het privacybeleid van deze website is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. We raden u daarom aan het respectieve privacybeleid van deze externe advertentieservers te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Zij kunnen hun praktijken en instructies over het uitschakelen van bepaalde opties. U kunt cookies uitschakelen via uw individuele browseropties. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers is te vinden op de websites van de betreffende browsers.

CCPA-privacyrechten (mijn persoonlijke gegevens niet verkopen)

Volgens de CCPA hebben consumenten in Californië, naast andere rechten, het recht om:

 • vereisen dat een bedrijf dat persoonlijke informatie van een consument verzamelt, de categorieën en specifieke stukken persoonlijke informatie bekendmaakt die het bedrijf over de consument heeft verzameld.
 • om een bedrijf te verzoeken alle persoonlijke gegevens te verwijderen die het bedrijf over de consument heeft verzameld.
 • Eisen dat een bedrijf dat persoonlijke informatie van een consument verkoopt, de persoonlijke informatie van de consument niet verkoopt.
  Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om u te antwoorden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

GDPR-rechten voor gegevensbescherming

We willen ervoor zorgen dat u op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

 • Het recht op toegang - U hebt het recht om kopieën van uw persoonlijke gegevens op te vragen. We kunnen een kleine vergoeding vragen voor deze service.
 • Het recht op rectificatie - Je hebt het recht om ons te vragen gegevens te rectificeren die volgens jou onjuist zijn. Je hebt ook het recht om ons te vragen de gegevens aan te vullen die volgens jou onvolledig zijn.
 • Het recht op wissen - U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden het wissen van uw persoonlijke gegevens aan te vragen.
 • Recht op beperking van de verwerking - U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking - U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid - u hebt het recht om, onder bepaalde voorwaarden, te verzoeken dat wij de gegevens die wij hebben verzameld aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u overdragen.
  Als u een verzoek indient, hebben we een maand de tijd om u te antwoorden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Informatie voor kinderen

Een ander onderdeel van onze prioriteit is de bescherming van kinderen die het internet gebruiken. We moedigen ouders en voogden aan om hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen en/of te controleren en te begeleiden. Deze website verzamelt niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, verzoeken wij u dringend om ons daar onmiddellijk van op de hoogte te stellen. Neem contact met ons opzodat we deze gegevens onmiddellijk uit onze bestanden kunnen verwijderen.

nl_NLDutch